Pojemnik z klasą na małe AGD

W wyniku prac inżynierów oraz doświadczenia firmy MB Recycling w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) powstał nowoczesny pojemnik łączący w sobie funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz nowoczesne technologiczne rozwiązania.

50 cm

Mały sprzęt elektryczny i elektroniczny, który może trafić do pojemników to komputery, radia czy zabawki zasilane bateriami bądź akumulatorami a także telefony czy ładowarki, suszarki i żelazka. Jednym słowem wszystkie sprzęty w wymiarze do 50 cm.

Baterie

Odpowiednia budowa oraz posiadane technologie w zakładach przetwarzania umożliwiają wykorzystanie pojemnika, jako miejsca bezpiecznego wyrzucenia baterii i małych akumulatorów.

Komunikacja

Pojemnik, które trafią do miast to w 100 % polska produkcja wytworzona w województwie świętokrzyskim. Powierzchnia pojemnika, w charakterystycznym czerwonym kolorze – wzywającym do działania na rzecz ekologii, jest obszarem do komunikacji dla naszych partnerów, a więc Samorządów i Organizacji Odzysku.

CSR

Jako firma MB Recycling współpracujemy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i wspólnie opracowaliśmy strategię mądrego dbania o ekologię w parciu o pozyskiwany ZSEE w pojemnikach. Podjęte zostało zobowiązanie, ze do 2023 roku w miastach, w których staną nasze pojemniki.

Praktyczna edukacja ekologiczna

Współpracując od wielu lat w obszarze edukacji ekologicznej zarówno dzieci, ale także dorosłych i seniorów, zauważamy, że największą wartością w przekazywaniu wiedzy o segregacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) jest praktyczna demonstracja, co się dzieje z tym sprzętem dalej.

Zwiedzanie zakładów

Firma MB Recycling może poszczycić się jednymi z najnowocześniejszych zakładów przetwarzania ZSEE podobnie jak spółka Maya Victory. Oba te podmioty zaangażowane są w projekt elektrycznych śmieci, a dzięki współpracy ze specjalistami z zakresu edukacji ze Szkolnego Centrum Recyklingu na terenie zakładów odbywają się wycieczki szkolne wg wcześniej wytyczonych ścieżek. W trakcie tych wizyt uczniowie w naoczny, a często w praktyczny sposób dowiadują się, jak sprzęt czy baterie, które zostały przez nich oddane zostają przetworzone.

Szkolne Centrum Recyklingu

Fundacja Odzyskaj Środowisko, która od początku wspiera realizację projektu Elektryczne Śmieci od wielu lat prowadzi Szkolne Centrum Recyklingu. W 2020 roku zostanie dokonana nowa odsłona Centrum, jako wirtualnej platformy z praktycznymi materiałami – scenariuszami zajęć dla nauczycieli oraz poradnikami dla uczniów w zakresie ekologii, ochrony środowiska, a także recyklingu. Wykorzystanie nowych technologii w tym webinaria maja przybliżać w praktyczny sposób możliwości jakie w obecnej chwili daje recykling i pokazać, jak dużo może zmienić każdy z nas.

Edukacja ekologiczna – Kampania z AURAEKO

Kampania z AURAEKO


Edukacja ekologiczna to ciągły proces kształtowania właściwych postaw wobec środowiska naturalnego w oparciu o jak najszerszą wiedzę o tym, jak nasze codzienne wybory wpływają na naturę.Wspólny projekt

Wraz z organizacją odzysku AURAEKO obecnie realizujemy projekt Elektryczne Śmieci – sieć wspierająca zbiórkę elektroodpadów. Stanowi on istotny element publicznej kampanii edukacyjnej: „Kształtowanie proekologicznych postaw użytkowników sprzętu elektrycznego
i elektronicznego” -Edycja 2019. W ramach podjętych działań wykorzystaliśmy doświadczenie naszego partnera i jego zaangażowanie w kampanię poprzez synergię działań na rzecz kształtowania świadomości i możliwości w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

„Wizerunek” pojemnika

Jednym z kluczowych elementów w ramach prowadzonych działań było stworzenie projektu wizualnego pojemnika, który z jednej strony będzie estetyczny i wyjątkowy, a z drugiej będzie wzywał do działania aby stał się charakterystycznym punktem na mapach naszych miast. Należy przy tym wspomnieć, że przez to, iż pojemniki w swoim założeniu będą łatwo dostępne i widoczne stanowią ważny element w komunikacji na rzecz ekologii.

Na początku kolor – dlaczego czerwony? Ponieważ, jak pokazują badania psychologów społecznych barwa ta z jednej strony może być ostrzeżeniem, ale z drugiej strony wzywa nasz mózg do większej uwagi i co najważniejsze, do podjęcia działania!

Pojemniki mają wzywać do działania na rzecz segregacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego każdego mieszkańca, poza tym, mają komunikować, co można wrzucić oraz, jaki pozytywne skutki może przynieść segregowanie śmieci.

Dlatego na pojemnik trafiły trzy pszczoły niosące ze sobą zużyte baterie, gdyż chcemy w tych miastach, gdzie będą znajdowały się nasze kosze dać jasny przekaz – Ty wyrzucasz elektryczne śmieci my budujemy m.in. z nich, ekologiczne ule, które postawimy w Twoim mieście!

Spotkania, konkursy, eventy

Każdy czerwony pojemnik, to także okazja dla pobliskich szkół, przedszkoli, ale także klubów seniora na spotkanie i rozmowę o praktycznym wymiarze ekologii. W tej dziedzinie wspiera nasz projekt Fundacja Odzyskaj Środowisko, która organizuje z wykorzystaniem pojemników lekcje pokazowe i konkursy m.in. na elektrobohaterów i póki co – wygrywają pszczoły oraz czekamy na postać Elektro Rangera, który ocali świat od zalewu elektrycznych śmieci i będzie inspiracją do pozytywnych zachowań proekologicznych.