Elektryczne Śmieci Ministerstwo Klimatu i Środowiskahonorowym patronatem akcji OSP na Straży środowiska

Elektryczne śmieci elektryczne odpady

Z radością informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska objęło patronatem honorowym ogólnopolską, proekologiczną akcję OSP na Straży Środowiska, którą organizujemy wraz z Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Fundacją Odzyskaj Środowisko i MBRecycling.
Prowadzona przez nas akcja jest szansą dla mieszkańców nie tylko na darmowe, wygodne i bezpieczne oddanie elektrycznych śmieci do najbliższej jednostki OSP, która przystąpiła do projektu, ale także na dostęp do edukacyjnych materiałów i akcji, a dla samych jednostek możliwość zdobycia dodatkowych środków finansowych.
Docenienie naszej akcji przez Ministra Klimatu i Środowiska to kolejny dowód na to, jak ważne są działania na rzecz środowiska na poziomie lokalnym.