Czerwone pojemniki w Radomiu

W tym tygodniu w Radomiu zostanie ustawionych 20 nowoczesnych czerwonych pojemników przeznaczonych na zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w rozmiarze do 50 cm. Pojemniki zostały zakupione i będą obsługiwane przez lidera w branży przetwarzania elektrycznych śmieci firmę MB Recycling. Charakterystyczne czerwone kontenery trafiły do Radomia bezpłatnie. Zostaną ustawione w 18 miejscach na terenie całego miasta.

Projekt w Radomiu jest jednym z pierwszych i najbardziej innowacyjnych działań w dziedzinie odpowiedzialnego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Jego celem jest stworzenie możliwości łatwego pozbycia się niebezpiecznych elektrycznych śmieci z mieszkań i domów. – System Elektryczne Śmieci to nowoczesne, zintegrowane narzędzie który łączy w sobie smart technologię z bezpieczeństwem. Każdy z pojemników posiada opomiarowanie wypełnienia oraz dodatkowe zabezpieczenia chroniące środowisko przed niebezpiecznymi substancjami z elektroodpadów i baterii – wyjaśnia prezes MB Recycling Bartłomiej Hajduk.

Projekt zbiórki elektrycznych śmieci w Radomiu będzie realizowany przez cztery kolejne lata. Radom tymi działaniami dołącza do samorządów, które umożliwiają swoim mieszkańcom wygodną i selektywną zbiórkę elektroodpadów. – Zaproponowane rozwiązanie ma wiele zalet. Po pierwsze system jest ogólnie dostępny. Duża liczba pojemników, które zostaną ustawione w różnych częściach miasta, zapewni mieszkańcom wygodę. Nie będzie już trzeba odwozić zużytego sprzętu do PSZOK-u. Po drugie firma gwarantuje pełne bezpieczeństwo. Radom z każdym tego typu działaniem staje się coraz bardziej przyjazny dla mieszkańców i środowiska naturalnego – mówi wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

Do pojemników powinny trafiać wszystkie zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne typu stary komputer, suszarka do włosów czy zepsute radio, telefon oraz baterie i przenośne akumulatory. Ważne, aby wrzucany odpad nie był większy niż 50 cm.

Uzupełnieniem projektu będą działania edukacyjne. Zależy nam na tym aby każdy radomianin dowiedział się o tym, że wyrzucanie urządzeń czy narzędzi elektrycznych do śmieci komunalnych zagraża środowisku i w konsekwencji szkodzimy samym sobie – mówi Krzysztof Kieszkowski z Fundacji Odzyskaj Środowisko. Dlatego do projektu związanego z Czerwonymi Pojemnikami w Radomiu zaproszona została Organizacja Odzysku CCR. Kampania będzie skierowana do uczniów radomskich szkół, – Zależy nam, aby od najmłodszych lat uczestnicy zajęć, ale także konkursów internetowych mieli możliwość zgłębiania wiedzy na temat ryzyka związanego np. z niesegregowaniem elektroodpadów – mówi Monika Wyciechowska z CCR.  Poza tradycyjnymi spotkaniami czy lekcjami radomskie szkoły zostaną zaproszone do udziału w Szkolnym Centrum Recyklingu, które będzie platformą edukacji ekologicznej, na której dostępne będą materiały edukacyjne do wykorzystania w szkołach. Najbardziej zaangażowane placówki otrzymają nagrody sfinansowane przez Organizację Odzysku CCR.

Na czerwonych pojemnikach poza grafiką związaną z elektrycznymi śmieciami widnieją również pszczoły. Jest to deklaracja firmy MB Recycling, że do końca 2021 roku w Radomiu powstanie pasieka, a ule utworzone zostaną przynajmniej częściowo z materiałów z recyklingu, które zostaną zebrane do czerwonych pojemników. Lokalizacja pasieki będzie uzgodniona z Urzędem Miejskim.

Informacja o działaniach MB i Maya Victory w trakcie stanu epidemicznego

 

Zakłady przetwarzania ZSEE są przygotowane i działają.

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia stanu epidemicznego w Polsce wszystkie wymagane procedury i środki zapobiegawcze zostały wdrożone w naszych zakładach przetwarzania w Piekoszowie i Micigoździe (województwo świętokrzyskie) jak również analogicznie w spółce Maya Victory prowadzącej zakład przetwarzania na terenie gminy Kleszczów (województwo łódzkie).

Bezpieczeństwo

Pragniemy zwrócić się do naszych klientów i partnerów, że wszyscy nasi pracownicy otrzymali odpowiednią informację oraz środki pozwalające na bezpieczne wykonywanie pracy. Zarówno osoby zatrudnione w zakładach przetwarzania, nasi kierowcy jak i biura stosują się do wszystkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia w trosce o dobro nas wszystkich. Jednocześnie w celach informacyjnych poniżej znajdą Państwo wytyczne, z których korzystają nasi pracownicy – prosimy o ich przestrzeganie w ramach szacunku dla zdrowia własnego i drugiej osoby.

Obsługa klienta

Najważniejszą informacją dla naszych kontrahentów i nowych klientów jest fakt, że działamy nieprzerwanie i bez zakłóceń. Uwzględniamy w naszych działaniach wszystkie komunikaty, które otrzymujemy od władz w celu ograniczenia negatywnych skutków epidemii. Realizujemy wszystkie odbiory ZSEE od naszych klientów i jesteśmy otwarci na nową współpracę. Jednocześnie w celu zapewnienia komfortu Państwa i bezpieczeństwa zachęcamy do korzystania z narzędzi on-line ( https://mbrecycling.pl/zglos-odbior-odpadow/) lub kontaktu telefonicznego pod numerem naszej infolinii 572-102-102. Nasi przedstawiciele handlowi mogą dla Państwa zorganizować specjalną telekonferencję i wideokonferencję w celu ułatwienia kontaktów i budowaniu relacji biznesowych.

Logistyka

Dział logistyki systemu Elektrycznych Śmieci, a zwłaszcza kierowcy stosują wszystkie zabezpieczenia niezbędne do właściwej obsługi odbiorów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zastosowane kroki przez naszych kierowców to m.in. stosowanie maseczek ochronnych, zachowanie odległości – nie witamy się przez podanie dłoni, częste stosowanie płynów do dezynfekcji dłoni. Prosimy równocześnie klientów o zastosowania się do poniższych punktów – zawartych także w załączniku, który można pobrać i rozdać współpracownikom:

1. Kierowca powinien pozostać w kabinie
2. W przypadku konieczności opuszczenia pojazdu przez kierowcę
a. Zachowaj odległość minimum 1 m
b. Nie podawaj ręki
c. Poproś o założenie maseczki ochronnej

3. Często myj i dezynfekuj ręce
4. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem
5. Nie pożyczaj długopisu
6. Nie wpuszczaj naszych kierowców na swój zakład bez uprzedniej zgody
7. Przygotuj zewnętrzne stanowisko do mycia rąk

Wiemy, że wspólnie dzięki zachowaniu powyższych zasad i solidarności społecznej skutecznie będziemy działać w okresie zagrożenia epidemicznego.

Z poważaniem,
Zespół MB

Wytyczne dla pracowników                  Wytyczne dla kierowców              Wytyczne dla klientów

 

Elektryczne Śmieci Informacja + Akcja + Edukacja


Fundacja Odzyskaj Środowisko wraz z MB Recykling zrealizowała dla CCR Relectra Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. pilotażowy projekt edukacyjny pod nazwą „Elektryczne Śmieci Informacja + Akcja + Edukacja”. Projekt był realizowany od września do grudnia 2019 roku. Poniżej krótkie podsumowanie wspólnych działań.

 

Cel Projektu

Wspólnie z CCR wyznaczyliśmy cel projektu, którym było zminimalizowanie negatywnego wpływu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz podniesienie wiedzy w tym zakresie i stworzenie dostępności do praktycznego pozbywania się niedziałającego sprzętu. Działania były prowadzone w sposób różnorodny, tak aby jak najwięcej mieszkańców wiedziało, jak prawidłowo postępować z popsutymi sprzętami, a także miało łatwy dostęp do ich utylizacji.

 

System pojemników na Elektryczny Śmieci

ZSEE pojemnik na zbiórkę

W ramach projektu przygotowaliśmy projekt czerwonego pojemnika dedykowanego do ZSEE o wielkości do 50 cm. Nasz projekt graficzny pełni  funkcję  informacyjną, tak aby mieszkańcy wiedzieli czym są elektroodpady. Na tą chwilę pierwsze 12 pojemników rozlokowaliśmy w Kielcach, przy dużych osiedlach i centrach handlowych. Każdy pojemnik jest opatrzony logo CCR i posiada specjalne opomiarowanie, które pozwala na jego bieżącą obsługę pod względem logistycznym. Pojemniki dzięki zaproponowanym rozwiązaniom stają się ważnym elementem smart city i elementem zbiórki ZSEE w mieście. Doświadczenia zdobyte w trakcie pilotażowego projektu będziemy wykorzystywać w kolejnych miastach, gdzie umieścimy charakterystyczne czerwone pojemniki na ZSEE.

 

Aktywna edukacja

Wśród licznych działań projektowych bardzo ważnym elementem była edukacja ekologiczna w zakresie segregacji i bezpiecznego pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wspólnie z pracownikami CCR przeprowadziliśmy zbiórkę elektrycznych śmieci i akcję edukacyjno-konkursową w dniu z 16 października dla pracowników firmy UBS w ramach ich eventu Zero Waste Day. Pracownicy mieli możliwość uczestnictwa w konkursach ekologicznych a za każdy oddany sprzęt, dostawali sadzonkę. Działania edukacyjne objęły blisko 8000 pracowników.

Kolejnym działaniem proedukacyjnym łączącym stronę praktyczną z teoretyczną była wycieczka dzieci z ze szkół z Krosna do zakładu przetwarzania firmy MB Recycling w Micigoździe. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z procesem przetwarzania baterii i ZSEE. Czterdziestoosobowa wycieczka dowiedziała się w jaki sposób przetwarzane są np. lodówki, pralki, telewizory i baterie. Zobaczyli jaki cenne materiały można odzyskać z ZSEE i ponownie przetworzyć z zyskiem dla środowiska.

Kolejnym elementem edukacyjnej układanki wpływającej pozytywnie na świadomość postępowania z ZSEE była „Debaty o bezpieczeństwie nad wodą i ekologii” zorganizowana we współpracy z WOPR Kielce w Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach. Zorganizowaliśmy konkursy z nagrodami, a przede wszystkim podzieliliśmy się wiedzą, jak bezpiecznie pozbywać się ZSEE i baterii. Celem naszego spotkania było uświadomienie dzieciom zagrożeń z niewłaściwej utylizacji ZSEE i baterii. W ramach debaty zostały również wręczone nagrody w konkursie plastycznym ufundowane m.in. przez firmę CCR.

Ciekawą formą edukacji połączonej ze zbiórka sprzętu była akcja przeprowadzona w ramach projektu we współpracy z Galerią Ostrowiec, kiedy przez trzy dni informowaliśmy klientów galerii o właściwym postępowaniu z ZSEE, a także daliśmy im możliwość oddania sprzętu do ustawionego punktu zbiórki elektrycznych śmieci. W trakcie działań na terenie Galerii rozdawane były materiały promocyjne i udostępnione pojemniki na zużyte baterie.

 

Elektryczne Śmieci w Internecie

We współpracy z firmą CCR w ramach realizacji projektu  został zaprojektowany portal internetowy: elektrycznesmieci.pl, na którym będzie możliwość łatwego odnalezienia informacji o postępowaniu ze ZSEE. Ponad to wykorzystaliśmy profile Fundacji Odzyskaj Środowisko oraz Elektrycznych Śmieci na portalu Facebook, jak skuteczną formę komunikacji docierającej do zainteresowanych ekologią osób. W social media wykorzystujemy filmy, grafiki i zdjęcia, aby o ważnych informacjach o recyklingu, komunikować w sposób zrozumiały.

Nasz projekt był możliwy do przeprowadzenia dzięki wsparciu na każdy z etapów przez CCR, które zaangażowało się w przygotowania, jak i realizację działań. Liczymy, że w przyszłych projektach będziemy mogli dalej korzystać z wiedzy ekspertów CCR  w popularyzowaniu wiedzy i dobrych praktyk na temat właściwego postępowania z elektrycznymi śmieciami.

 

 

 

 

Nowe pojemniki na Elektryczne Śmieci są już w Kielcach!

W ramach projektu Elektryczne Śmieci Informacja + Akcja + Edukacja prowadzonego  z organizacją odzysku CCR przygotowaliśmy nowe pojemniki na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE). Chcemy ułatwić mieszkańcom dostęp do utylizacji elektrycznych śmieci, tak aby mogli regularnie i bez trudu wyrzucać zepsute i niepotrzebne przedmioty zasilane prądem, które mogą być niebezpieczne dla środowiska po zakończeniu ich użytkowania.

Pojemniki powstał z myślą o zbiórce zużytych urządzeń, niedużych gabarytów do 50cm. Pojemniki na osiedlach i przy centrach handlowych, stanowią wygodą formą pozbycia się elektrycznych śmieci, zgodnie z przepisami i normami prawnymi. Poza ZSEE do pojemników można bezpiecznie oddać baterie chroniąc w ten sposób nasze środowisko. Pojemniki w liczbie 12 można spotkać w Kielcach w różnych popularnych lokalizacjach m.in. przy  Starostwie Powiatowym w Kielcach, galeriach handlowych – Pasaż Świętokrzyski i Auchan, a także na osiedlach np. na Uroczysku przy ul. Klonowej.

Pojemniki są odpowiednio zabezpieczone. Obsługa jest łatwa i wygodna. Staraliśmy się, aby design podobał się mieszkańcom, a także informował: po co kosze zostały stworzone i jaki sprzęt można do nich wrzucić.

Czerwony pojemnik – to bezpieczne miejsce, do którego trafiają takie sprzęty jak: żelazka, komputery, drukarki, laptopy, kalkulatory, telefony, tostery, frytkownice, miksery, młynki do kawy, noże elektryczne, suszarki, depilatory, golarki elektryczne, zegarki oraz wagi, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery video, sprzęty hi-fi, sprzęt DVD, elektronarzędzia, zabawki, sprzęt sportowy, kable, ładowarki.

Dodatkowo w ramach akcji edukacyjnej z CCR przypominamy, ze z części Elektrycznych Śmieci powstaną ule, które następnie będą ustawiane w miastach, tak aby ekologia i recykling miały jak najbardziej praktyczny wymiar.

 

 

Dni otwarte Elektrycznych Śmieci w Kleszczowie

W dniu 10 grudnia 2019 roku na terenie firmy Maya Victory w Bogumiłowie zorganizowane zostały Dni Otwarte Zakładu Przetwarzania połączone z prezentacją systemu Elektryczne Śmieci, jako rozwiązania dla miast i biznesu w zakresie ZSEE. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 gości związanych z branżą recyklingową. Po zwiedzaniu zakładu i nowo uruchomionej linii do przetwarzania małego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w trakcie kolacji w Hotelu Wodniki omówiono zmiany zachodzące w branży recyklingu.

 

Nowoczesny zakład przetwarzania

Zakład firmy Maya Victory to ośrodek przetwarzania ZSEE, ale także świetlówek, które jako odpad są szczególnie uciążliwe dla środowiska, są także skomplikowane w  transporcie. Właśnie od przetwarzania zużytych świetlówek rozpoczęła się historia firmy. Instalacja ta, jedna z dwóch w Polsce była jednym z pierwszych przystanków dla gości w trakcie Dni Otwartych.

 

Odwiedzający zapoznali się z różnymi technikami rozładunku odpadów i ich segregacji. Kluczowym elementem była wizyta  na nowoczesnej linii do przetwarzania ZSEE, która została uruchomiona jesienią tego roku.  Jak mówi kierownik zakładu pan Szymon Pietrzykowski MeWa Electronic Scrap Recycling Plant  to linia technologiczna realizująca procesy odzysku R3 i R4.  Całość robiła duże wrażenia na gościach, co podkreśla pan Mirosław Kowalczyk z Maya Victory W instalacji zachodzić będzie demontaż obudowy zużytych urządzeń oraz rozdzielenie kompozytów materiałowych na poszczególne elementy. Następnie w ten sposób rozdzielone i rozkruszone elementy będą podlegać segregacji ręcznej na poszczególne rodzaje odpadów w tym frakcje końcowe. Warto zaznaczyć, że położony w centralnej Polsce, w pobliżu Bełchatowa zakład, chce wykorzystać swój potencjał logistyczny oraz dostępność komunikacyjną, co ma duże znaczenie w branży recyklingowej.

Po zakończeniu zwiedzania zakładu goście mieli okazję zapoznać się z firmą Made in Recycling,
o której działalności  w sferze reuse opowiadał dyrektor Michał Jurczok.

 

Elektryczne Śmieci

Integralną częścią Dni Otwartych była prezentacja projektu Elektryczne Śmieci realizowanego przez trzy podmioty z branży recyklingowej w tym dwa zakłady przetwarzania ZSEE: Maya Victory  w Kleszczowie (województwo łódzkie) i MB Recycling w Micigoździe (województwo świętokrzyskie) oraz Fundację Odzyskaj Środowisko, która wspiera działania pod względem edukacyjnym i upowszechniania wiedzy o potrzebie segregacji niebezpiecznych odpadów.

 

 

System Elektrycznych Śmieci rozwijamy od 2012 roku – powiedział nam Bartłomiej Hajduk  prezes MB Recycling  – i dzięki tym doświadczeniom stworzyliśmy rozwiązanie gotowe do wdrożenia w miastach, jako element smart city odpowiedzialny za odbiór od mieszkańców, ale także firm ZSEE. Głównym elementem systemu jest charakterystyczny czerwony pojemnik, który w trakcie Dni Otwartych towarzyszył gościom w wielu miejscach, dzięki czemu mieli okazje go przetestować. Wykorzystane nowoczesne technologie m.in. opomiarowanie wypełnienia pojemnika, jak również innowacyjny system wrzutowy i stabilizacji pojemnika zapewniają bezpieczeństwo i trwałość użytkowania.

Uwagę zwraca design pojemników. Zdecydowaliśmy o czerwonym kolorze pojemników, ponieważ wzywa on do działania i wyróżnia się w przestrzeni miejskiej – zaznaczył Krzysztof Kieszkowski z Fundacji Odzyskaj Środowisko – Zauważyli Państwo pszczoły? Chodzi nam o praktyczne połączenie Smart City-Recyklingu i Ekologii, dzięki naszym działaniom to możliwe.
W dalszej rozmowie wyjaśnia, że z zebranego do koszy ZSEE powstaną ule, które zostaną umieszczone w miastach korzystających z systemu elektrycznych śmieci. Warto podkreślić, że pojemniki trafią do miast za darmo, a infolinia 572-102-102 już działa.

Kolacja recyklingowa

Po intensywnym dniu w zakładzie Maya Victory odwiedzający mieli czas na dokończenie rozmów przy kolacji w Hotelu Wodnik, którą poprowadziła Katarzyna Sodo z MB Recycling. W kuluarach debatowano o tym, jaki dla branży recyklingowej będzie 2020 rok i jak nowe przepisy wpłyną na funkcjonowanie rynku odpadów. Udało się także zrobić dobry uczynek i w wyniku licytacji charytatywnej zebrano środki na wsparcie potrzebującej rodziny z powiatu kieleckiego. Wieczór był bardziej magiczny dzięki występowi iluzjonisty  Piotra Denisiuka  i Kwartetu Obsession.

Czytaj więcej

Pojemnik z klasą na małe AGD

W wyniku prac inżynierów oraz doświadczenia firmy MB Recycling w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) powstał nowoczesny pojemnik łączący w sobie funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz nowoczesne technologiczne rozwiązania.

50 cm

Mały sprzęt elektryczny i elektroniczny, który może trafić do pojemników to komputery, radia czy zabawki zasilane bateriami bądź akumulatorami a także telefony czy ładowarki, suszarki i żelazka. Jednym słowem wszystkie sprzęty w wymiarze do 50 cm.

Baterie

Odpowiednia budowa oraz posiadane technologie w zakładach przetwarzania umożliwiają wykorzystanie pojemnika, jako miejsca bezpiecznego wyrzucenia baterii i małych akumulatorów.

Komunikacja

Pojemnik, które trafią do miast to w 100 % polska produkcja wytworzona w województwie świętokrzyskim. Powierzchnia pojemnika, w charakterystycznym czerwonym kolorze – wzywającym do działania na rzecz ekologii, jest obszarem do komunikacji dla naszych partnerów, a więc Samorządów i Organizacji Odzysku.

CSR

Jako firma MB Recycling współpracujemy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i wspólnie opracowaliśmy strategię mądrego dbania o ekologię w parciu o pozyskiwany ZSEE w pojemnikach. Podjęte zostało zobowiązanie, ze do 2023 roku w miastach, w których staną nasze pojemniki.

Praktyczna edukacja ekologiczna

Współpracując od wielu lat w obszarze edukacji ekologicznej zarówno dzieci, ale także dorosłych i seniorów, zauważamy, że największą wartością w przekazywaniu wiedzy o segregacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) jest praktyczna demonstracja, co się dzieje z tym sprzętem dalej.

Zwiedzanie zakładów

Firma MB Recycling może poszczycić się jednymi z najnowocześniejszych zakładów przetwarzania ZSEE podobnie jak spółka Maya Victory. Oba te podmioty zaangażowane są w projekt elektrycznych śmieci, a dzięki współpracy ze specjalistami z zakresu edukacji ze Szkolnego Centrum Recyklingu na terenie zakładów odbywają się wycieczki szkolne wg wcześniej wytyczonych ścieżek. W trakcie tych wizyt uczniowie w naoczny, a często w praktyczny sposób dowiadują się, jak sprzęt czy baterie, które zostały przez nich oddane zostają przetworzone.

Szkolne Centrum Recyklingu

Fundacja Odzyskaj Środowisko, która od początku wspiera realizację projektu Elektryczne Śmieci od wielu lat prowadzi Szkolne Centrum Recyklingu. W 2020 roku zostanie dokonana nowa odsłona Centrum, jako wirtualnej platformy z praktycznymi materiałami – scenariuszami zajęć dla nauczycieli oraz poradnikami dla uczniów w zakresie ekologii, ochrony środowiska, a także recyklingu. Wykorzystanie nowych technologii w tym webinaria maja przybliżać w praktyczny sposób możliwości jakie w obecnej chwili daje recykling i pokazać, jak dużo może zmienić każdy z nas.

Edukacja ekologiczna – Kampania z AURAEKO

Kampania z AURAEKO


Edukacja ekologiczna to ciągły proces kształtowania właściwych postaw wobec środowiska naturalnego w oparciu o jak najszerszą wiedzę o tym, jak nasze codzienne wybory wpływają na naturę.Wspólny projekt

Wraz z organizacją odzysku AURAEKO obecnie realizujemy projekt Elektryczne Śmieci – sieć wspierająca zbiórkę elektroodpadów. Stanowi on istotny element publicznej kampanii edukacyjnej: „Kształtowanie proekologicznych postaw użytkowników sprzętu elektrycznego
i elektronicznego” -Edycja 2019. W ramach podjętych działań wykorzystaliśmy doświadczenie naszego partnera i jego zaangażowanie w kampanię poprzez synergię działań na rzecz kształtowania świadomości i możliwości w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

„Wizerunek” pojemnika

Jednym z kluczowych elementów w ramach prowadzonych działań było stworzenie projektu wizualnego pojemnika, który z jednej strony będzie estetyczny i wyjątkowy, a z drugiej będzie wzywał do działania aby stał się charakterystycznym punktem na mapach naszych miast. Należy przy tym wspomnieć, że przez to, iż pojemniki w swoim założeniu będą łatwo dostępne i widoczne stanowią ważny element w komunikacji na rzecz ekologii.

Na początku kolor – dlaczego czerwony? Ponieważ, jak pokazują badania psychologów społecznych barwa ta z jednej strony może być ostrzeżeniem, ale z drugiej strony wzywa nasz mózg do większej uwagi i co najważniejsze, do podjęcia działania!

Pojemniki mają wzywać do działania na rzecz segregacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego każdego mieszkańca, poza tym, mają komunikować, co można wrzucić oraz, jaki pozytywne skutki może przynieść segregowanie śmieci.

Dlatego na pojemnik trafiły trzy pszczoły niosące ze sobą zużyte baterie, gdyż chcemy w tych miastach, gdzie będą znajdowały się nasze kosze dać jasny przekaz – Ty wyrzucasz elektryczne śmieci my budujemy m.in. z nich, ekologiczne ule, które postawimy w Twoim mieście!

Spotkania, konkursy, eventy

Każdy czerwony pojemnik, to także okazja dla pobliskich szkół, przedszkoli, ale także klubów seniora na spotkanie i rozmowę o praktycznym wymiarze ekologii. W tej dziedzinie wspiera nasz projekt Fundacja Odzyskaj Środowisko, która organizuje z wykorzystaniem pojemników lekcje pokazowe i konkursy m.in. na elektrobohaterów i póki co – wygrywają pszczoły oraz czekamy na postać Elektro Rangera, który ocali świat od zalewu elektrycznych śmieci i będzie inspiracją do pozytywnych zachowań proekologicznych.