Elektryczne Śmieci Od teraz masz gdzie wyrzucać elektryczne śmieci w Markach!

Do tej pory małe, zużyte bądź zepsute sprzęty elektryczne i elektroniczne w można było oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub podczas organizowanych zbiórek przez miasto. Teraz pojawiła się nowa, wygodna możliwość dla mieszkańców. Na ulicach stanęły nasze czerwone pojemniki na małe sprzęty AGD/RTV oraz baterie. Przypominamy, że mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyrzucaniem elektrycznych śmieci. WAŻNE, aby maksymalne wymiary śmieci mieściły się w tych granicach: 40 cm x 50 cm x 20 cm.

Jeśli jesteś ciekawy, gdzie będą znajdować się te nowe pojemniki, oto lista lokalizacji:

  • Mieszka I/Okólna
  • Kolorowa
  • Mickiewicza / Urbanistów
  • Małachowskiego
  • Horowa Góra
  • Żeromskiego – plac Nivea
  • Leśna
  • Rejtana (skwer)
  • Środkowa/Baczyńskiego
  • Wczasowa (skwer)

Cieszymy się, że kolejne miasto dołączyło do projektu Elektryczne Śmieci