Kampania z AURAEKO

Edukacja ekologiczna to ciągły proces kształtowania właściwych postaw wobec środowiska naturalnego w oparciu o jak najszerszą wiedzę o tym, jak nasze codzienne wybory wpływają na naturę.

Wspólny projekt

Wraz z organizacją odzysku AURAEKO obecnie realizujemy projekt Elektryczne Śmieci – sieć wspierająca zbiórkę elektroodpadów. Stanowi on istotny element publicznej kampanii edukacyjnej: „Kształtowanie proekologicznych postaw użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego” -Edycja 2019. W ramach podjętych działań wykorzystaliśmy doświadczenie naszego partnera i jego zaangażowanie w kampanię poprzez synergię działań na rzecz kształtowania świadomości i możliwości w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

„Wizerunek” pojemnika

Jednym z kluczowych elementów w ramach prowadzonych działań było stworzenie projektu wizualnego pojemnika, który z jednej strony będzie estetyczny i wyjątkowy, a z drugiej będzie wzywał do działania aby stał się charakterystycznym punktem na mapach naszych miast. Należy przy tym wspomnieć, że przez to, iż pojemniki w swoim założeniu będą łatwo dostępne i widoczne stanowią ważny element w komunikacji na rzecz ekologii. Na początku kolor – dlaczego czerwony? Ponieważ, jak pokazują badania psychologów społecznych barwa ta z jednej strony może być ostrzeżeniem, ale z drugiej strony wzywa nasz mózg do większej uwagi i co najważniejsze, do podjęcia działania! Pojemniki mają wzywać do działania na rzecz segregacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego każdego mieszkańca, poza tym, mają komunikować, co można wrzucić oraz, jaki pozytywne skutki może przynieść segregowanie śmieci. Dlatego na pojemnik trafiły trzy pszczoły niosące ze sobą zużyte baterie, gdyż chcemy w tych miastach, gdzie będą znajdowały się nasze kosze dać jasny przekaz – Ty wyrzucasz elektryczne śmieci my budujemy m.in. z nich, ekologiczne ule, które postawimy w Twoim mieście!

Spotkania, konkursy, eventy

Każdy czerwony pojemnik, to także okazja dla pobliskich szkół, przedszkoli, ale także klubów seniora na spotkanie i rozmowę o praktycznym wymiarze ekologii. W tej dziedzinie wspiera nasz projekt Fundacja Odzyskaj Środowisko, która organizuje z wykorzystaniem pojemników lekcje pokazowe i konkursy m.in. na elektrobohaterów i póki co – wygrywają pszczoły oraz czekamy na postać Elektro Rangera, który ocali świat od zalewu elektrycznych śmieci i będzie inspiracją do pozytywnych zachowań proekologicznych.

Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów
Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów