Na początku lipca 2020 do Iłży trafiły bezpłatnie trzy dedykowane do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pojemniki. Są one przeznaczone na sprzęt w wielkości do 50 cm oraz baterie i akumulatory. Umieszczenie pojemników w mieście było możliwe dzięki współpracy z firmą MB Recycling, która będzie również obsługiwała pojemniki.

 

Problem ze starym sprzętem

Według raportu GESP (Global E-waste Statistics Partnership) na świecie w 2019 roku wyprodukowano 53,6 miliona ton elektrycznych śmieci. W samej Polsce w minionym roku wyprodukowaliśmy  11,7 kg  elektrycznych śmieci na jednego mieszkańca. W ciągu ostatnich pięciu lat nastąpił wzrost ilości elektrycznych śmieci aż o 21 procent. Z raportu możemy dowiedzieć się, że aż 32 procent elektrycznych śmieci stanowiły małe urządzenia elektroniczne takie jak suszarki, tostery, odkurzacze, kamery czy zabawki. Kolejne 23 procent elektrycznych śmieci to sprzęt kuchenny i komputerowy. Obie te najliczniejsze grupy elektrycznych śmieci zawierają wiele surowców możliwych do odzyskania w ramach recyklingu, natomiast wyrzucane do zbiorczego kosza na odpady stanowią zagrożenie dla środowiska i w konsekwencji dla mieszkańców. Dlatego należy pamiętać, aby mały zużyty sprzęt wyrzucać do dedykowanych pojemników, takich jak trzy nowe czerwone pojemniki firmy MB Recyckling. Jak mówi Bartłomiej Hajduk prezes przedsiębiorstwa Pojemniki, które trafiły do Iłży są nowoczesne i bezpieczne, co jest wynikiem naszych doświadczeń od przeszło 12 lat związanych z przetwarzaniem i zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Czerwone pojemniki posiadają odpowiednie zabezpieczenia i opomiarowanie, co pozwala na właściwe opróżnianie pojemników.

Z myślą o przyszłości

Iłża to piękne miasto o bogatej historii, ale myśli również o przyszłości i związanej z nią ochronie środowiska. Jak powiedział Burmistrz Iłży Przemysław Burek Czerwone pojemniki mają być pomocą dla mieszkańców, aby mogli w bezpieczny i łatwy sposób pozbyć się ze swoich domów starych czy popsutych elektroodpadów. Cieszymy się, że w naszej przestrzeni miejskiej znalazło się miejsce na pojemniki dedykowane na zużyty sprzęt i baterie. Liczę na to, że mieszkańcy chętnie będą z nich korzystali w trosce o dobro nas wszystkich. Pojemniki zostały umieszczone w poniższych miejscach:

Do Iłży trafiło rozwiązanie sprawiające, że przestrzeń miejska jest bardziej przyjazna mieszkańcom, a dodatkowo wpisuje się w ideę smart city.

Edukacja

Każde inicjatywa wymaga wsparcia od strony upowszechniania wiedzy na temat zagrożeń związanych np. z metalami ciężkimi zawartymi w elektrycznych śmieciach czy bateriach. Dlatego projekt będzie wzbogacony o działania dedykowane dla uczniów szkół. Krzysztof Kieszkowski z Fundacji Odzyskaj Środowisko zwrócił uwagę, że Dzięki budowaniu świadomości wśród młodych ludzi w zakresie odpowiedzialności za właściwe postępowanie np. ze starym telefonem czy laptopem dbamy o naszą lepszą i zdrowszą przyszłość. Jednak aby edukacja była praktyczna należy dać dzieciom i mieszkańcom możliwość bezpiecznego pozbycia się odpadów – stąd idea czerwonych pojemników na mały zużyty sprzęt. W ramach projektu edukacji ekologicznej organizacji odzysku AURAEKO planowane są na jesieni 2020 roku działania angażujące dla szkół i udostępnienie dla nich materiałów na powstającej platformie Szkolnego Centrum Recyklingu.

Czerwone pojemniki w Iłży
Elektryczne Śmieci w Iłży razem z AURAEKO, Fundacją Odzyskaj Środowisko i MB Recycling