Fundacja Odzyskaj Środowisko wraz z MB Recykling zrealizowała dla CCR Relectra Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. pilotażowy projekt edukacyjny pod nazwą „Elektryczne Śmieci Informacja + Akcja + Edukacja”. Projekt był realizowany od września do grudnia 2019 roku. Poniżej krótkie podsumowanie wspólnych działań.

Cel Projektu

Wspólnie z CCR wyznaczyliśmy cel projektu, którym było zminimalizowanie negatywnego wpływu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz podniesienie wiedzy w tym zakresie i stworzenie dostępności do praktycznego pozbywania się niedziałającego sprzętu. Działania były prowadzone w sposób różnorodny, tak aby jak najwięcej mieszkańców wiedziało, jak prawidłowo postępować z popsutymi sprzętami, a także miało łatwy dostęp do ich utylizacji.

System pojemników na Elektryczne Śmieci

W ramach projektu przygotowaliśmy projekt czerwonego pojemnika dedykowanego do ZSEE o wielkości do 50 cm. Nasz projekt graficzny pełni  funkcję  informacyjną, tak aby mieszkańcy wiedzieli czym są elektroodpady. Na tą chwilę pierwsze 12 pojemników rozlokowaliśmy w Kielcach, przy dużych osiedlach i centrach handlowych. Każdy pojemnik jest opatrzony logo CCR i posiada specjalne opomiarowanie, które pozwala na jego bieżącą obsługę pod względem logistycznym. Pojemniki dzięki zaproponowanym rozwiązaniom stają się ważnym elementem smart city i elementem zbiórki ZSEE w mieście. Doświadczenia zdobyte w trakcie pilotażowego projektu będziemy wykorzystywać w kolejnych miastach, gdzie umieścimy charakterystyczne czerwone pojemniki na ZSEE.

Aktywna edukacja

Wśród licznych działań projektowych bardzo ważnym elementem była edukacja ekologiczna w zakresie segregacji i bezpiecznego pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wspólnie z pracownikami CCR przeprowadziliśmy zbiórkę elektrycznych śmieci i akcję edukacyjno-konkursową w dniu z 16 października dla pracowników firmy UBS w ramach ich eventu Zero Waste Day. Pracownicy mieli możliwość uczestnictwa w konkursach ekologicznych a za każdy oddany sprzęt, dostawali sadzonkę. Działania edukacyjne objęły blisko 8000 pracowników.

Kolejnym działaniem proedukacyjnym łączącym stronę praktyczną z teoretyczną była wycieczka dzieci z ze szkół z Krosna do zakładu przetwarzania firmy MB Recycling w Micigoździe. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z procesem przetwarzania baterii i ZSEE. Czterdziestoosobowa wycieczka dowiedziała się w jaki sposób przetwarzane są np. lodówki, pralki, telewizory i baterie. Zobaczyli jaki cenne materiały można odzyskać z ZSEE i ponownie przetworzyć z zyskiem dla środowiska.

Kolejnym elementem edukacyjnej układanki wpływającej pozytywnie na świadomość postępowania z ZSEE była „Debaty o bezpieczeństwie nad wodą i ekologii” zorganizowana we współpracy z WOPR Kielce w Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach. Zorganizowaliśmy konkursy z nagrodami, a przede wszystkim podzieliliśmy się wiedzą, jak bezpiecznie pozbywać się ZSEE i baterii. Celem naszego spotkania było uświadomienie dzieciom zagrożeń z niewłaściwej utylizacji ZSEE i baterii. W ramach debaty zostały również wręczone nagrody w konkursie plastycznym ufundowane m.in. przez firmę CCR.

Ciekawą formą edukacji połączonej ze zbiórka sprzętu była akcja przeprowadzona w ramach projektu we współpracy z Galerią Ostrowiec, kiedy przez trzy dni informowaliśmy klientów galerii o właściwym postępowaniu z ZSEE, a także daliśmy im możliwość oddania sprzętu do ustawionego punktu zbiórki elektrycznych śmieci. W trakcie działań na terenie Galerii rozdawane były materiały promocyjne i udostępnione pojemniki na zużyte baterie.

edukacja ZSEE baterie szkoła
edukacja ekologia zsee baterie szkoła
zbiórka ZSEE, baterie edukacja ekologiczna

Elektryczne Śmieci w Internecie

We współpracy z firmą CCR w ramach realizacji projektu  został zaprojektowany portal internetowy: elektrycznesmieci.pl, na którym będzie możliwość łatwego odnalezienia informacji o postępowaniu ze ZSEE. Ponad to wykorzystaliśmy profile Fundacji Odzyskaj Środowisko oraz Elektrycznych Śmieci na portalu Facebook, jak skuteczną formę komunikacji docierającej do zainteresowanych ekologią osób. W social media wykorzystujemy filmy, grafiki i zdjęcia, aby o ważnych informacjach o recyklingu, komunikować w sposób zrozumiały.

Nasz projekt był możliwy do przeprowadzenia dzięki wsparciu na każdy z etapów przez CCR, które zaangażowało się w przygotowania, jak i realizację działań. Liczymy, że w przyszłych projektach będziemy mogli dalej korzystać z wiedzy ekspertów CCR  w popularyzowaniu wiedzy i dobrych praktyk na temat właściwego postępowania z elektrycznymi śmieciami.