Fundacja Odzyskaj Środowisko wraz z MB Recykling zrealizowała dla CCR Relectra Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. pilotażowy projekt edukacyjny pod nazwą „Elektryczne Śmieci Informacja + Akcja + Edukacja”. Projekt był realizowany od września do grudnia 2019 roku. Poniżej krótkie podsumowanie wspólnych działań.

Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów

Cel Projektu

Wspólnie z CCR wyznaczyliśmy cel projektu, którym było zminimalizowanie negatywnego wpływu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz podniesienie wiedzy w tym zakresie i stworzenie dostępności do praktycznego pozbywania się niedziałającego sprzętu. Działania były prowadzone w sposób różnorodny, tak aby jak najwięcej mieszkańców wiedziało, jak prawidłowo postępować z popsutymi sprzętami, a także miało łatwy dostęp do ich utylizacji.
Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów

System pojemników na Elektryczne Śmieci

W ramach projektu przygotowaliśmy projekt czerwonego pojemnika dedykowanego do ZSEE o wielkości do 50 cm. Nasz projekt graficzny pełni  funkcję  informacyjną, tak aby mieszkańcy wiedzieli czym są elektroodpady. Na tą chwilę pierwsze 12 pojemników rozlokowaliśmy w Kielcach, przy dużych osiedlach i centrach handlowych. Każdy pojemnik jest opatrzony logo CCR i posiada specjalne opomiarowanie, które pozwala na jego bieżącą obsługę pod względem logistycznym. Pojemniki dzięki zaproponowanym rozwiązaniom stają się ważnym elementem smart city i elementem zbiórki ZSEE w mieście. Doświadczenia zdobyte w trakcie pilotażowego projektu będziemy wykorzystywać w kolejnych miastach, gdzie umieścimy charakterystyczne czerwone pojemniki na ZSEE.

Aktywna edukacja

Wśród licznych działań projektowych bardzo ważnym elementem była edukacja ekologiczna w zakresie segregacji i bezpiecznego pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wspólnie z pracownikami CCR przeprowadziliśmy zbiórkę elektrycznych śmieci i akcję edukacyjno-konkursową w dniu z 16 października dla pracowników firmy UBS w ramach ich eventu Zero Waste Day. Pracownicy mieli możliwość uczestnictwa w konkursach ekologicznych a za każdy oddany sprzęt, dostawali sadzonkę. Działania edukacyjne objęły blisko 8000 pracowników.

Kolejnym działaniem proedukacyjnym łączącym stronę praktyczną z teoretyczną była wycieczka dzieci z ze szkół z Krosna do zakładu przetwarzania firmy MB Recycling w Micigoździe. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z procesem przetwarzania baterii i ZSEE. Czterdziestoosobowa wycieczka dowiedziała się w jaki sposób przetwarzane są np. lodówki, pralki, telewizory i baterie. Zobaczyli jaki cenne materiały można odzyskać z ZSEE i ponownie przetworzyć z zyskiem dla środowiska.

Kolejnym elementem edukacyjnej układanki wpływającej pozytywnie na świadomość postępowania z ZSEE była „Debaty o bezpieczeństwie nad wodą i ekologii” zorganizowana we współpracy z WOPR Kielce w Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach. Zorganizowaliśmy konkursy z nagrodami, a przede wszystkim podzieliliśmy się wiedzą, jak bezpiecznie pozbywać się ZSEE i baterii. Celem naszego spotkania było uświadomienie dzieciom zagrożeń z niewłaściwej utylizacji ZSEE i baterii. W ramach debaty zostały również wręczone nagrody w konkursie plastycznym ufundowane m.in. przez firmę CCR.

Ciekawą formą edukacji połączonej ze zbiórka sprzętu była akcja przeprowadzona w ramach projektu we współpracy z Galerią Ostrowiec, kiedy przez trzy dni informowaliśmy klientów galerii o właściwym postępowaniu z ZSEE, a także daliśmy im możliwość oddania sprzętu do ustawionego punktu zbiórki elektrycznych śmieci. W trakcie działań na terenie Galerii rozdawane były materiały promocyjne i udostępnione pojemniki na zużyte baterie.

edukacja ZSEE baterie szkoła Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów
edukacja ekologia zsee baterie szkoła Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów
zbiórka ZSEE, baterie edukacja ekologiczna Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów

Elektryczne Śmieci w Internecie

We współpracy z firmą CCR w ramach realizacji projektu  został zaprojektowany portal internetowy: elektrycznesmieci.pl, na którym będzie możliwość łatwego odnalezienia informacji o postępowaniu ze ZSEE. Ponad to wykorzystaliśmy profile Fundacji Odzyskaj Środowisko oraz Elektrycznych Śmieci na portalu Facebook, jak skuteczną formę komunikacji docierającej do zainteresowanych ekologią osób. W social media wykorzystujemy filmy, grafiki i zdjęcia, aby o ważnych informacjach o recyklingu, komunikować w sposób zrozumiały.

Nasz projekt był możliwy do przeprowadzenia dzięki wsparciu na każdy z etapów przez CCR, które zaangażowało się w przygotowania, jak i realizację działań. Liczymy, że w przyszłych projektach będziemy mogli dalej korzystać z wiedzy ekspertów CCR  w popularyzowaniu wiedzy i dobrych praktyk na temat właściwego postępowania z elektrycznymi śmieciami.