Zakłady przetwarzania ZSEE są przygotowane i działają.

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia stanu epidemicznego w Polsce wszystkie wymagane procedury i środki zapobiegawcze zostały wdrożone w naszych zakładach przetwarzania w Piekoszowie i Micigoździe (województwo świętokrzyskie) jak również analogicznie w spółce Maya Victory prowadzącej zakład przetwarzania na terenie gminy Kleszczów (województwo łódzkie).

Bezpieczeństwo

Pragniemy zwrócić się do naszych klientów i partnerów, że wszyscy nasi pracownicy otrzymali odpowiednią informację oraz środki pozwalające na bezpieczne wykonywanie pracy. Zarówno osoby zatrudnione w zakładach przetwarzania, nasi kierowcy jak i biura stosują się do wszystkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia w trosce o dobro nas wszystkich. Jednocześnie w celach informacyjnych poniżej znajdą Państwo wytyczne, z których korzystają nasi pracownicy – prosimy o ich przestrzeganie w ramach szacunku dla zdrowia własnego i drugiej osoby.

Obsługa klienta

Najważniejszą informacją dla naszych kontrahentów i nowych klientów jest fakt, że działamy nieprzerwanie i bez zakłóceń. Uwzględniamy w naszych działaniach wszystkie komunikaty, które otrzymujemy od władz w celu ograniczenia negatywnych skutków epidemii. Realizujemy wszystkie odbiory ZSEE od naszych klientów i jesteśmy otwarci na nową współpracę. Jednocześnie w celu zapewnienia komfortu Państwa i bezpieczeństwa zachęcamy do korzystania z narzędzi on-line ( https://mbrecycling.pl/zglos-odbior-odpadow/) lub kontaktu telefonicznego pod numerem naszej infolinii 572-102-102. Nasi przedstawiciele handlowi mogą dla Państwa zorganizować specjalną telekonferencję i wideokonferencję w celu ułatwienia kontaktów i budowaniu relacji biznesowych.

Logistyka

Dział logistyki systemu Elektrycznych Śmieci, a zwłaszcza kierowcy stosują wszystkie zabezpieczenia niezbędne do właściwej obsługi odbiorów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zastosowane kroki przez naszych kierowców to m.in. stosowanie maseczek ochronnych, zachowanie odległości – nie witamy się przez podanie dłoni, częste stosowanie płynów do dezynfekcji dłoni. Prosimy równocześnie klientów o zastosowania się do poniższych punktów – zawartych także w załączniku, który można pobrać i rozdać współpracownikom:

1. Kierowca powinien pozostać w kabinie
2. W przypadku konieczności opuszczenia pojazdu przez kierowcę
a. Zachowaj odległość minimum 1 m
b. Nie podawaj ręki
c. Poproś o założenie maseczki ochronnej

3. Często myj i dezynfekuj ręce
4. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem
5. Nie pożyczaj długopisu
6. Nie wpuszczaj naszych kierowców na swój zakład bez uprzedniej zgody
7. Przygotuj zewnętrzne stanowisko do mycia rąk

Wiemy, że wspólnie dzięki zachowaniu powyższych zasad i solidarności społecznej skutecznie będziemy działać w okresie zagrożenia epidemicznego.

Z poważaniem,
Zespół MB

Wytyczne dla pracowników                  Wytyczne dla kierowców              Wytyczne dla klientów