Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów

Kraśnik w projekcie Elektryczne Śmieci

Pięć charakterystycznych czerwonych pojemników przeznaczonych na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i tonery stanęło na ulicach Kraśnika. Na mocy umowy podpisanej przez Urząd Miasta Kraśnika z firmą MB Recycling mieszkańcy będą mogli szybko, bezpłatnie i ekologicznie oddać elektryczne śmieci. Partnerami projektu są Fundacja Odzyskaj Środowisko oraz organizacja odzysku Biosystem S.A.

Ekologia w centrum

Ogólnopolski projekt Elektryczne Śmieci stanowi idealne uzupełnienie proekologicznych działań, które Kraśnik prowadzi od wielu lat. „W naszym mieście troska o środowisko naturalne stanowi jeden z priorytetów. Podejmujemy działania w kierunku zrównoważonego rozwoju, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, którzy coraz świadomiej i chętniej angażują się w ochronę przyrody. Uczestnictwo Kraśnika w projekcie Elektryczne Śmieci jest kolejnym krokiem w kierunku smart city” – mówi Wojciech Wilk, burmistrz miasta Kraśnika. Do czerwonych pojemników mieszkańcy mogą wrzucać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie przekracza 50 cm, a więc: tostery, laptopy, lokówki, telefony, aparaty fotograficzne, a także baterie czy tonery. „Ilość elektrycznych śmieci, które produkujemy w Polsce, systematycznie wzrasta. Z jednej strony cieszy nas postęp technologiczny i łatwa dostępność nowych sprzętów, z drugiej warto zadbać o to, by te już niepotrzebne czy zużyte poddać recyklingowi. Dlatego tak istotne jest budowanie świadomości proekologicznej mieszkańców. Kraśniczanie będą mogli teraz oddawać elektryczne śmieci zdecydowanie łatwiej” – mówi Robert Magolon, pełnomocnik Zarządu MB Recycling ds. Projektu Elektryczne Śmieci.

Od czerwonego pojemnika do ula

Kolor pojemników nie jest przypadkowy. Intensywna czerwień ma wzywać do działania. Wszystkie sprzęty, które mieszkańcy Kraśnika wrzucą do pojemników, trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania. Część odzyskanych materiałów zostanie wykorzystana do budowy uli. Miejska pasieka złożona z unikatowych uli zaprojektowanych i wykonanych przez Tomasza Waśkiewicza już wiosną będzie cieszyć oczy kraśniczan i turystów. „Coraz więcej miast prowadzi działania w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu, stąd także rosnąca popularność uli w mieście. Okazuje się, że pszczoły w środowisku miejskim czują się doskonale. Miód pozyskiwany z pasiek miejskich jest wolny od zanieczyszczeń i wyjątkowy w smaku, o czym, mam nadzieję, będą mogli się przekonać już wkrótce także mieszkańcy Kraśnika” – podkreśla Kinga Rodkiewicz, odpowiedzialna w Fundacji Odzyskaj Środowisko za projekt miejskich pasiek.

Kto pyta… wie lepiej

Integralną częścią projektu jest innowacyjna platforma edukacyjna Szkolne Centrum Recyklingu dedykowana uczniom, nauczycielom oraz wszystkim zainteresowanym tematem szeroko pojętej ekologii. „Naszym zadaniem było stworzenie takiego miejsca w sieci, w którym zdobywanie wiedzy jest ciekawą przygodą. Na uczniów czekają bajki edukacyjne, gry, quizy, artykuły, wywiady, filmiki oraz opowiadania. Szczególnie polecam zakładkę Laboratorium Pszczół, która z pewnością niejednego zaskoczy. Dla nauczycieli przygotowaliśmy gotowe scenariusze lekcji, artykuły naukowe oraz prezentacje multimedialne. Oczywiście nie mogło zabraknąć konkursów, do udziału w których już teraz serdecznie zapraszam” – mówi Krzysztof Kieszkowski z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Lista lokalizacji pojemników:

  1. ul. Kolejowa 28 przy SP 4
  2. ul. Rumiankowa – osiedle Piaski, przy Bibliotece Miejskiej
  3. ul. Koszarowa 10
  4. ul. Mickiewicza przy przystanku, Stokrotce
  5. Przy CKiP ul. Sportowa.