Czerwone Pojemniki w Miastach

W ramach realizowanego projektu chcemy, aby jak najwięcej małego ZSEiE trafiło do odpowiednich pojemników, co przełoży się na ochronę środowiska naturalnego. Pojemniki wstawiamy do miast bezpłatnie, a ich obsługę i logistykę możemy zapewnić w całej Polsce.

Ekologia

ZSEE to odpady niebezpieczne, które mogą być szczególnie uciążliwe dla otaczającego nas świata. Należy je zatem umieszczać w dedykowanych do tego pojemnikach, które chronią otoczenie przed przenikaniem do niego niepożądanych substancji i metali ciężkich. Dlatego czerwone pojemniki umieszczone w łatwo dostępnych i uczęszczanych miejscach sprawią, że mieszkańcy zyskają praktyczną możliwość oddawania zużytego sprzętu elektrycznego i ekologicznego, który zalega w ich domach czy piwnicach.

Elektryczne śmieci elektryczne odpady

Smart

Sprytny, mądry tak należy tłumaczyć słowo SMART, które coraz częściej wiążemy np. w wyrażenie smart city. W naszym projekcie smart oznacza skuteczny rozwój, poparty latami doświadczeń w branży zbierania i przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych. Zastosowane w pojemniku rozwiązania są trwałe i chronią człowieka oraz środowisko. Dodatkowo wykorzystują najnowsze zdobycze techniki w celu monitorowania i obsługi logistycznej, aby pojemnik był zawsze gotowy na przyjęcie kolejnych elektrycznych śmieci.

Recykling

Zebrane do pojemników odpady zostaną poddane procesom recyklingu w nowoczesnych zakładach zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim – MB Recycling i łódzkim – Maya Victory. Dodatkowo w ramach projektu Elektryczne Śmieci razem z Fundacją Odzyskaj Środowisko do 2023 roku zbudujemy i założymy 100 ULI w Polsce! Wszystkie nowe domy pszczół powstaną z materiałów z recyklingu – głównie ze Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

Już dziś dbajmy o to, aby jutro mogło być pięknie i zdrowo w naszych miastach, w których żyjemy.

SMART rozwiązania dla Twojego miasta

w każdym mieście powyżej
30000
mieszkańców

w całej Polsce

0
kontenerów

jeden pojemnik na

0
mieszkańców