14 października w kilkudziesięciu państwach na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Elektrycznych Śmieci. Inicjatywa zapoczątkowana w 2018 r. przez WEEE Forum przy współudziale 112 organizacji z 48 krajów stawia sobie za główny cel podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców globu. Właściwa segregacja i recykling elektrycznych odpadów pozwoli nie tylko chronić środowisko naturalne, ale także w pełni wykorzystać potencjał elektroodpadów.

Wydarzenie, po raz trzeci obchodzone również w Polsce, opiera się na szerokiej kampanii informacyjnej w prasie i social mediach. Towarzyszą jej konferencje prasowe, konkursy, warsztaty w szkołach i przedszkolach, a także seminaria naukowe. Inicjatorzy chcą dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców z podwójnym przekazem: elektryczne śmieci to zagrożenie, ale i potencjał.

Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów

Produkcja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z każdym rokiem wzrasta. W 2019 r. na całym świecie wytworzono aż 54 miliony ton elektrycznych śmieci. Eksperci szacują, że za 10 lat liczba ta wzrośnie o 20 milionów ton. Wszystkie odpady elektryczne posiadają w swoim składzie substancje niebezpieczne jak np. kadm, rtęć, brom, azbest, freon, które mogą przenikać do powietrza, wód gruntowych i gleby negatywnie wpływając nie tylko na środowisko naturalne, ale także na zdrowie i kondycję człowieka. Stąd konieczność oddawania zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, jak też baterii, do specjalistycznych punktów selektywnej zbiórki odpadów lub do specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemników. Dzięki temu elektroodpady trafią do firm odzysku: tam, pozyska się z nich wszystkie materiały i surowce, które można ponownie wykorzystać.

 

Międzynarodowy Dzień bez Elektrośmieci to okazja do tego, by przypominać o możliwości bezpłatnej utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wrzucając niepotrzebne, niedziałające suszarki, lokówki, tostery czy telefony do odpowiednich pojemników chronimy siebie, swoich najbliższych, ale i środowisko naturalne.

 

W ramach projektu „Elektryczne Śmieci” w Twoim mieście mogą bezpłatnie stanąć czerwone pojemniki na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do 50 cm. Więcej szczegółów o projekcie znajdą Państwo tutaj.