ELEKTRYCZNE ŚMIECI W Sanoku odbyły się eliminacje wojewódzkie 46. edycji Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Miasto Sanok, a konkretnie Uczelnia Państwowa w Sanoku była gospodarzem eliminacji wojewódzkich 46. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w której uczestniczyli przedstawiciele projektu “OSP na straży środowiska”. 

Podczas wydarzenia uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach tworzenia elektrycznych lasów w szkle organizowanych przez Fundację Odzyskaj Środowisko i zagrać w szachy z recyklingu. Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział!

Podczas eliminacji wyłoniono finalistów w trzech grupach wiekowych:
Grupa I: Szkoła Podstawowa klasy I-IV, finaliści z powiatów: lubaczowski, dębicki, przeworski.
Grupa II: Szkoła Podstawowa klasy V-VIII, finaliści z powiatów: przemyski, kolbuszowski, rzeszowski.
Grupa III: Szkoły ponadpodstawowe, finaliści z powiatów: dębicki, stalowowolski, sanocki.

Najmłodsza uczestniczka otrzymała maskotkę, którą wręczył Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa podkarpackiego Edward Szlichta oraz Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Witold Kazienko, przy asyście Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie Grzegorza Oleniacza. Nagrody dla najmłodszej grupy wręczali także Rektor Uczelni Państwowej w Sanoku Mateusz Kaczmarski oraz Wicestarosta Sanocki Damian Biskup.

Projekt “OSP na straży środowiska” jest zrealizowany wspólnie przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP, MB Recycling i Fundację Odzyskaj Środowisko pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Lasów Państwowych oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.