Prawa autorskie

Strona Internetowa www.elektrycznesmieci.pl chroniona jest prawem i nie może być kopiowana/naśladowana w całości ani w części. Żadne elementy graficzne, logo, zdjęcia ani teksty ze Strony Internetowej www.elektrycznesmieci.pl oraz zawartych na niej podstron nie mogą być kopiowane w całości lub części i publikowane na innych stronach bez uzyskania pisemnej zgody MB Recykling.
MB Recykling nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji zawartych w tekstach, dokumentach oraz związanych z nimi grafikach publikowanych na Stronie Internetowej www.elektrycznesmieci.pl MB Recykling nie ponosi odpowiedzialności za utratę aktualności danych prezentowanych na przedmiotowym serwisie. Publikowane informacje są uaktualniane okresowo.
Prawa autorskie: Copyright 2022 MB Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k. w Kielcach Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe oraz nazwy innych produktów i instytucji wymienionych na stronie internetowej www.elektrycznesmieci.pl są zastrzeżonymi znakami towarowymi.