Elektryczne Śmieci Rekordowa kwota 250 000 zł przekazana remizom, biorącym udział w projekcie OSP na straży środowiska!

Elektryczne śmieci elektro eko baner
Elektryczne śmieci elektro eko baner
250 000 tys. złotych – rekordowa suma została przekazana remizom, biorącym udział w projekcie OSP na straży środowiska! To pokazuje, jak wielkim zaangażowaniem wykazali się Strażacy w zbiórkach elektrycznych śmieci. Przypominamy, że w ramach projektu mieszkańcy miejscowości, z których jednostki OSP dołączyły do akcji, mogą przynosić lub przywozić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. A dzięki temu: 1. Strażacy za każdą zebraną toną otrzymają środki pieniężne, które mogą przeznaczyć na dowolny cel. 2. Zużyte sprzęty trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania firmy MB Recycling, dzięki czemu zostaną zutylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska. Projekt organizowany jest we współpracy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP, MB RECYCLING oraz Fundacją Odzyskaj Środowisko. Patronat honorowy: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Dziękujemy za to, że jesteście z nami w projekcie i zachęcamy kolejne jednostki, aby do niego dołączały!