ELEKTRYCZNE ŚMIECI Byliśmy na Śląskim Kongresie Wspólnot Mieszkaniowych
i Zarządców Nieruchomości w Gliwicach

10 maja 2024 uczestniczyliśmy w Śląskim Kongresie Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości w Gliwicach.
Przed wejściem do budynku stał czerwony pojemnik na elektryczne odpady i biały na tekstylia, wzbudzając duże zainteresowanie odwiedzających Arenę Gliwice. Na naszym stoisku można było spotkać Roberta Magolona i Agnieszkę Melerską i zagrać w szachy z recyklingu.

Kongres skierowany był do zarządców nieruchomości mieszkaniowych, a także do członków zarządów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, administracji budynków należących do samorządu i Skarbu Państwa, a także do wszystkich osób związanych z funkcjonowaniem rynku nieruchomości.

Na to wydarzenie przygotowano bogaty program merytoryczny, obejmujący aspekty prawne, finansowe i techniczne zarządzania nieruchomościami. Znani eksperci debatowali na tematy, z którymi zarządcy spotykają się w swojej codziennej pracy. Konferencja stanowiła ważną i potrzebną arenę wymiany myśli o zarządzaniu nieruchomościami i współpracy zarządców i zarządów z samorządem terytorialnym.

Na to wydarzenie przygotowano bogaty program merytoryczny, obejmujący aspekty prawne, finansowe i techniczne zarządzania nieruchomościami. Znani eksperci debatowali na tematy, z którymi zarządcy spotykają się w swojej codziennej pracy. Konferencja stanowiła ważną i potrzebną arenę wymiany myśli o zarządzaniu nieruchomościami i współpracy zarządców i zarządów z samorządem terytorialnym.