Elektryczne śmieci elektryczne odpady

Dwanaście czerwonych pojemników przeznaczonych na małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanęło na ulicach miasta. Projekt realizowany wspólnie przez Miasto, MB Recycling, Fundację Odzyskaj Środowisko oraz organizację odzysku AURAEKO, wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców. Od teraz zgierzanie będą mogli szybko i bezpiecznie oddać elektryczne śmieci w drodze do pracy, szkoły lub sklepu.

Ekologiczny Zgierz

Do czerwonych pojemników można wrzucać elektryczne śmieci nieprzekraczające 50 cm. „Wszystko to, co działa na prąd lub baterie możemy nazwać elektroodpadem. Z uwagi na niebezpieczne substancje np. ołów, kadm czy rtęć, żutego sprzętu nie można wyrzucać do zwykłych koszy. By chronić siebie, swoich bliskich, ale i środowisko naturalne warto korzystać z czerwonych pojemników” – tłumaczy Robert Magolon, Pełnomocnik Zarządu ds. Projektu Elektryczne Śmieci.

„Na naszych ulicach dobrze sprawdziły się, używane dotychczas, małe pojemniki na  drobny sprzęt  elektryczny. To pokazuje, że zgierzanie traktują poważnie sprawę zbiórki elektrycznych odpadów. Jestem przekonany, że to nowe rozwiązanie mieszkańcy przyjmą z identycznym szacunkiem” – mówi Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski. Odbiór sprzętów wielkogabarytowych można zgłaszać poprzez infolinię 572 102 102.

Recykling w praktyce

Wszystkie elektryczne śmieci trafiają do profesjonalnych zakładów przetwarzania. Tam odzyskuje się z nich materiały i surowce, które mogą zostać zawrócone na rynek. „By pokazać praktyczny wymiar recyklingu, w ramach projektu Elektryczne Śmieci powstają niepowtarzalne ule z czerwonymi daszkami nawiązującymi do pojemników. Do ich budowy wykorzystano m.in. bębny od pralek. Trzeba pamiętać, że elektryczne śmieci to z jednej strony zagrożenie z uwagi na niebezpieczne substancje, z drugiej olbrzymi potencjał” – podkreśla Gabriela Leszczyńska, Prezes Zarządu AURAEKO OOSEE S.A.

Edukacja ekologiczna poza schematem

Ważnym elementem projektu jest kampania informacyjna i edukacyjna poświęcona tematyce recyklingu, ze szczególnym naciskiem na elektryczne śmieci. „Stawiając edukację ekologiczną w centrum, działamy wielotorowo i niestandardowo. Po pierwsze, prowadzimy akcje i wydarzenia dla mieszkańców połączone ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach eko: warsztaty artystyczne i pszczelarskie, lekcje online, ekomilionerzy.  Odwiedzamy szkoły i przedszkola. Uruchomiliśmy także innowacyjną platformę edukacyjną, Szkolne Centrum Recyklingu, na której znajdują się edukacyjne bajki dla dzieci, filmy, artykuły naukowe oraz materiały dla nauczycieli: scenariusze lekcji oraz prezentacje” – podkreśla Agnieszka Pabis z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Lista lokalizacji czerwonych pojemników:

 1. ul. Parzęczewska 20
 2. ul. Tuwima 24
 3. ul. Parzęczewska 61
 4. ul. Staffa 48
 5. ul. Tuwima 2
 6. ul. Parzęczewska 32
 7. ul. Podgórna 2
 8. ul. Rembowskiego 39
 9. ul. Plac Targowy 13 A
 10. ul. 1 Maja 75
 11. ul. Milenijna 29
 12. ul. 1 Maja 52