ELEKTRYCZNE ŚMIECI Projekt OSP na straży środowiska - za nami kolejne owocne miesiące!

W ramach naszego projektu OSP na straży środowiska realizowanego wraz ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP, MB Recycling oraz Fundacją Odzyskaj Środowisko wspólnie zebraliśmy już ponad 3 300 ton elektrycznych śmieci, które trafią do profesjonalnego zakładu przetwarzania. To naprawdę ogromna ilość, która ma realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt – razem chronimy planetę! Szczególne podziękowanie kierujemy do naszych regionalnych koordynatorów, których ciężka praca zasługuje na ogromne uznanie, a także wszystkim Jednostkom uczestniczącym w projekcie i ich okolicznym mieszkańcom!

Projekt objęło swoim patronatem
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Lasy Państwowe oraz Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej