OSP NA STRAŻY ŚRODOWISKA
Ogólnopolska akcja zbiórki elektrycznych śmieci, realizowana wraz z Fundacją Odzyskaj Środowisko i MB Recycling

OSP NA STRAŻY ŚRODOWISKA

Związek OSP od lat propaguje postawy ekologiczne i ochronę środowiska. Dzięki temu projektowi, za każdą tonę elektrycznych śmieci, którą mieszkańcy oddadzą do remizy dostanie ona dodatkowe środki na sprzęt! 

Projekt zgodny z celami statutowymi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej związanych z działaniem na rzecz ochrony środowiska.

Honorowy patronat nad akcją objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Krótko o projekcie: 

 • Projekt dedykowany dla mieszkańców
 • Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i praktyczna edukacja ekologiczna
 • Dofinansowanie lokalnych potrzeb strażaków w nagrodę za ich aktywność
 • Nowoczesny obraz Strażaka – Ekologa – Sąsiada, który dba o bezpieczeństwo i Wspólnotę 

Na czym polega akcja? 

Jeśli posiadasz w domu niedziałający, ale kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, możesz dostarczyć go do swojej remizy.  

Sprzęt trafi do jednego z 5 profesjonalnych zakładów przetwarzania MB Recycling, gdzie zostanie poddany procesom recyklingu. 

Jakie sprzęty można oddać? 

Dodatkowe korzyści – edukacja i budowanie świadomości ekologicznej

 • Programy edukacyjne dedykowane dla mieszkańców a w szczególności dzieci
 • Zajęcia edukacyjne w szkołach
 • Organizacja konkursów i innych akcji promujących ekologię
 • Prowadzenie kursów, wykładów, seminariów, konferencji i warsztatów o tematyce ekologicznej
 • Współorganizacja festynów, balów charytatywnych, akcji dobroczynnych
 • Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych związanych z celami działania naszej fundacji
 • Cenne nagrody dla uczestników działań i zbiórek
 • Udostępnienie materiałów dla szerokiej grupy odbiorców w różnym wieku
 • Edukacja o niebezpieczeństwie wypływającym z gromadzenia baterii i starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w domach

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu:

Stanisław Wyrozumski
Manager ds. Kluczowych Klientów
   +48 696 122 439
    [email protected]

Marek Gos
Koordynator projektu 
   +48 518 915 790 
  [email protected]

Sławomir Borowski
ZOSPRP
   +48 606 660 700
  [email protected]

Infolinia: 572 102 102

 

Imię

Nazwisko

Województwo

Nr tel służbowego

Adres e-mail

Grzegorz

Ciesielski

wielkopolskie

502638563

Bartosz

Dąbrowski

lubelskie

880571565

Jakub

Duda

dolnośląskie

880574256

Zenon

Kalinowski

wielkopolskie

510138087

Łukasz

Kawalec

pomorskie

539078323

Mariusz

Krajewski

podlaskie

668039512

Mateusz

Lehmann

lubuskie

880574855

Arkadiusz

Mielczarek

śląskie

502636969

Adam

Nowak

łódzkie

504800223

Krzysztof

Paluch

zachodniopomorskie

504800920

Robert

Raszczyk

opolskie

880574173

Ireneusz

Sołtysiak

łódzkie

502636885

Szymon

Tarasewicz

warmińsko-mazurskie

880574242

Barbara

Trzyna

podkarpackie

504800885

Wojciech

Ziober

warmińsko-mazurskie

532669930

Ireneusz

Żak

świętokrzyskie

502637032

Oddając elektryczne śmieci do recyklingu, budujesz z nami wyjątkowe ule i pomagasz pszczołom. Wspólnie z nami zakładasz pasieki z recyklingu.

 

Projekt organizowany we współpracy z:

Projekt pod Honorowym Patronatem: