OSP NA STRAŻY ŚRODOWISKA

Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów

Związek OSP od lat propaguje postawy ekologiczne i ochronę środowiska. Dzięki temu projektowi, za każdą tonę elektrycznych śmieci, którą mieszkańcy oddadzą do remizy dostanie ona dodatkowe środki na sprzęt!

Projekt zgodny z celami statutowymi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej związanych z działaniem na rzecz ochrony środowiska. Honorowy patronat nad akcją objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Lasy Państwowe oraz Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.

Krótko o projekcie:

 • Projekt dedykowany dla mieszkańców
 • Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i praktyczna edukacja ekologiczna
 • Dofinansowanie lokalnych potrzeb strażaków w nagrodę za ich aktywność
 • Nowoczesny obraz Strażaka – Ekologa – Sąsiada, który dba o bezpieczeństwo i Wspólnotę

Na czym polega akcja? 

Jeśli posiadasz w domu niedziałający, ale kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, możesz dostarczyć go do swojej remizy.

Sprzęt trafi do jednego z 5 profesjonalnych zakładów przetwarzania MB Recycling, gdzie zostanie poddany procesom recyklingu.

Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów
Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów

Jakie sprzęty można oddać?

Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów

Dodatkowe korzyści - edukacja i budowanie świadomości ekologicznej

 • Programy edukacyjne dedykowane dla mieszkańców a w szczególności dzieci
 • Zajęcia edukacyjne w szkołach
 • Organizacja konkursów i innych akcji promujących ekologię
 • Prowadzenie kursów, wykładów, seminariów, konferencji i warsztatów o tematyce ekologicznej
 • Współorganizacja festynów, balów charytatywnych, akcji dobroczynnych
 • Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych związanych z celami działania naszej fundacji
 • Cenne nagrody dla uczestników działań i zbiórek
 • Udostępnienie materiałów dla szerokiej grupy odbiorców w różnym wieku
 • Edukacja o niebezpieczeństwie wypływającym z gromadzenia baterii i starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w domach
Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu:

Stanisław Wyrozumski

Manager ds. Kluczowych Klientów

Marek Gos

Koordynator projektu

Sławomir Borowski

ZOSPRP

INFOLINIA

Kontakt z konsultantem infolinii

dolnośląskie​

Robert Raszczyk

kujawsko-pomorskie​

Mariusz Klonowski

podkarpackie

Barbara Trzyna

podlaskie

Mariusz Krajewski

pomorskie

Łukasz Kawalec

śląskie

Arkadiusz Mielczarek

świętokrzyskie

Ireneusz Żak

wielkopolskie

Zenon Kalinowski

warmińsko-mazurskie

Wojciech Ziober

wielkopolskie

Grzegorz Ciesielski

zachodniopomorskie

Krzysztof Paluch

Oddając elektryczne śmieci do recyklingu, budujesz z nami wyjątkowe ule i pomagasz pszczołom. Wspólnie z nami zakładasz pasieki z recyklingu.

Projekt organizowany we współpracy z:

Projekt pod Honorowym Patronatem: