OSP NA STRAŻY ŚRODOWISKA
Ogólnopolska akcja zbiórki elektrycznych śmieci, realizowana wraz z Fundacją Odzyskaj Środowisko i MB Recycling

OSP NA STRAŻY ŚRODOWISKA

Związek OSP od lat propaguje postawy ekologiczne i ochronę środowiska. Dzięki temu projektowi, za każdą tonę elektrycznych śmieci, którą mieszkańcy oddadzą do remizy dostanie ona dodatkowe środki na sprzęt! 

Projekt zgodny z celami statutowymi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej związanych z działaniem na rzecz ochrony środowiska.

Krótko o projekcie: 

 • Projekt dedykowany dla mieszkańców
 • Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i praktyczna edukacja ekologiczna
 • Dofinansowanie lokalnych potrzeb strażaków w nagrodę za ich aktywność
 • Nowoczesny obraz Strażaka – Ekologa – Sąsiada, który dba o bezpieczeństwo i Wspólnotę 

Na czym polega akcja? 

Jeśli posiadasz w domu niedziałający, ale kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, możesz dostarczyć go do swojej remizy.  

Sprzęt trafi do jednego z 5 profesjonalnych zakładów przetwarzania MB Recycling, gdzie zostanie poddany procesom recyklingu. 

Jakie sprzęty można oddać? 

Dodatkowe korzyści – edukacja i budowanie świadomości ekologicznej

 • Programy edukacyjne dedykowane dla mieszkańców a w szczególności dzieci
 • Zajęcia edukacyjne w szkołach
 • Organizacja konkursów i innych akcji promujących ekologię
 • Prowadzenie kursów, wykładów, seminariów, konferencji i warsztatów o tematyce ekologicznej
 • Współorganizacja festynów, balów charytatywnych, akcji dobroczynnych
 • Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych związanych z celami działania naszej fundacji
 • Cenne nagrody dla uczestników działań i zbiórek
 • Udostępnienie materiałów dla szerokiej grupy odbiorców w różnym wieku
 • Edukacja o niebezpieczeństwie wypływającym z gromadzenia baterii i starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w domach

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu:

Stanisław Wyrozumski
Manager ds. Kluczowych Klientów
   +48 696 122 439
    [email protected]

Infolinia: 572 102 102

Oddając elektryczne śmieci do recyklingu, budujesz z nami wyjątkowe ule i pomagasz pszczołom. Wspólnie z nami zakładasz pasieki z recyklingu.

 

Projekt organizowany we współpracy z: