Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów
Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów

Elektryczne śmieciOdbiór odpadów elektrycznych z firmy

Elektryczne śmieci – wygodnie pozbądź się zepsutych urządzeń elektrycznych z Twojej firmy

Projekt Elektryczne Śmieci to kompleksowa usługa dla firm, które potrzebują pomocy w pozbywaniu się swojego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom indywidualne rozwiązania, które odpowiadają ich potrzebom i wymaganiom.

Nasza firma dysponuje własnym zapleczem logistycznym, co pozwala nam na bezpieczny transport zużytego sprzętu elektronicznego z miejsca jego przechowywania do naszych zakładów przetwarzania. Posiadamy aż pięć zakładów, w których przetwarzamy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Dzięki naszym zaawansowanym procesom recyklingu możemy zapewnić naszych klientów, że ich zużyty sprzęt będzie przetworzony w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzkiego zdrowia.

Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów

Posiadamy najnowocześniejsze w Europie instalacje do przetwarzania elektrycznych śmieci, w tym instalację dedykowaną bateriom litowo-jonowym.

W ramach projektu Elektryczne Śmieci gwarantujemy:

Najszybszy na rynku czas odbioru zużytych urządzeń elektrycznych
Posiadamy własną flotę. Zapewniamy odbiór zużytego sprzętu bezpośrednio z firmy

Konkurencyjność
oferty

Gwarancję prawidłowego zagospodarowania odpadami elektrycznymi
Niezbędną dokumentację (w tym wymaganą przepisami prawa)
Łatwy kontakt dzięki dedykowanej infolinii
Elektryczne śmieci elektryczne odpady
Oddawanie elektro śmieci i odpadów elektronicznych przez firmy ma wiele korzyści, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla środowiska. Oto niektóre z najważniejszych korzyści związanych z oddawaniem elektro śmieci przez firmy:
  • Zgodność z przepisami – oddawanie elektro śmieci przez firmy jest obowiązkowe w wielu krajach i stanowi część przepisów dotyczących ochrony środowiska. Zgodne z prawem Unii Europejskiej właściwe postępowanie z elektro śmieciami pozwala firmom uniknąć kar finansowych i sankcji.
  • Ochrona środowiska – elektro śmieci zawierają wiele substancji szkodliwych dla środowiska, takich jak rtęć, ołów i kadm. Takie substancje mogą przedostać się do gleby i wody, zanieczyszczając środowisko naturalne. Oddawanie elektro śmieci do odpowiednich punktów zbiórki i recyklingu pozwala na ich bezpieczne przetworzenie, ograniczając negatywny wpływ na środowisko.
  • Bezpieczeństwo danych – elektro śmieci często zawierają ważne dane firmowe, takie jak informacje finansowe, dane klientów i pracowników, a nawet poufne informacje rządowe. Oddawanie elektro śmieci do odpowiednich punktów recyklingu zapewnia bezpieczne usunięcie tych danych, minimalizując ryzyko kradzieży tożsamości i naruszenia prywatności.
  • Redukcja kosztów – oddawanie elektro śmieci do recyklingu jest tańsze niż ich przechowywanie w magazynach lub wysyłanie do składowisk odpadów. Nasza firma oferuje usługi odbioru elektro śmieci, co pozwala na ich bezpieczne usunięcie.
  • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy – oddawanie elektro śmieci do recyklingu jest pozytywnym krokiem w kierunku ochrony środowiska i pokazuje, że firma dba o swoje otoczenie. Dzięki temu oddawanie elektro śmieci wpływa pozytywnie na postrzeganie firmy przez klientów i pracowników.

Kontakt dla biznesu

Artur Rzysko

Dyrektor sprzedaży

Włodzimierz Kozak
Kierownik Działu Handlowego

Bartosz Czapkiewicz
Menadżer ds. kluczowych klientów

Tomasz Małysa
Menadżer ds. kluczowych klientów

Daniel Gaul
Menadżer ds. kluczowych klientów

Michał Nawrot
Menadżer ds. kluczowych klientów