WSPARCIE DLA MIAST
Kompleksowe usługi
WSPARCIE DLA MIAST
Kompleksowe usługi

Czerwone pojemniki w Twoim mieście?

Każde miasto w Polsce, powyżej 40 tys. mieszkańców, może dołączyć do sieci czerwonych pojemników na drobne elektryczne śmieci.

Czerwone pojemniki - korzyści:

Estetyczny i efektywny system gospodarki odpadami w Twoim mieście

Sprawna logistyka

Minimum formalności

Dodatkowo usługa odbioru zużytego sprzętu z domów i firm

Zadowolenie mieszkańców

Czerwony pojemnik – to SMART rozwiązanie

Czerwone pojemniki to SMART rozwiązanie dla każdego miasta, które chce zapewnić mieszkańcom wygodny i bezpieczny system zbierania elektrycznych śmieci. Uzupełnieniem systemu czerwonych pojemników na drobne zużyte urządzenia, jest odbiór wielkogabarytowych urządzeń bezpośrednio z domów mieszkańców i z firm. Taka usługa gwarantowana jest w ramach kompleksowej współpracy z miastem. Lata doświadczeń w branży zbierania i przetwarzania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, profesjonalne zakłady przetwarzania, ogólnopolski system logistyczny i znajomość potrzeb społeczności lokalnych w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami, przyczyniły się do stworzenia systemu czerwonych pojemników na miarę potrzeb zurbanizowanych obszarów Polski. Zastosowane w pojemniku rozwiązania, wykorzystują nowoczesne systemy w zakresie monitorowania zapełnienia pojemnika. Dzięki temu, są one opróżniane na czas i tym samym w sposób ciągły są gotowe na przyjęcie kolejnych elektrycznych śmieci.

Czerwony pojemnik a recykling

Zebrane w pojemnikach niedziałające urządzenia elektryczne i elektroniczne trafiają do profesjonalnych zakładów przetwarzania, następnie poddawane są procesom recyklingu, a odzyskiwane w tym procesie cenne surowce mogą służyć do produkcji nowych urządzeń.
Nasze zakłady MB Recycling  i Maja Victory cechuje nowoczesność procesu, gwarantująca standardy profesjonalnego przetwarzania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

Jeżeli chcesz, aby takie pojemniki znalazły się także w Twoim mieście skontaktuj się z nami:

  Robert Magolon

  Pełnomocnik Zarządu ds. Projektu Elektryczne Śmieci

    +48 600 946 841   

     [email protected]

Nasze przykładowe realizacje: