Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów
Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów

Odbiór elektrośmieciw Twoim mieścieCzerwone pojemniki na elektryczne odpady

Czerwone pojemniki
na elektryczne śmieci

Każde miasto w Polsce, powyżej 40 tys. mieszkańców, może dołączyć do sieci czerwonych pojemników na drobne elektryczne śmieci. Do czerwonych pojemników na elektroodpady można wrzucić mniejsze urządzenia elektroniczne, takie jak telefony komórkowe, ładowarki, piloty czy zepsute żarówki.

System czerwonych pojemników na odpady elektroniczne w Polsce jest jednym z elementów zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami. Według ustawy o odpadach każde miasto w Polsce, które ma powyżej 40 tys. mieszkańców, ma obowiązek zapewnienia dostępu do zbierania elektroodpadów. Dołączenie do sieci czerwonych pojemników jest jednym z możliwych sposobów zapewnienia takiego dostępu.

Raportowanie poziomów zbiórek do miast.

Zgodnie z przepisami, każda Gmina ma obowiązek sporządzenia sprawozdania dotyczącego poziomów recyklingu dla Urzędu Marszałkowskiego. Elektryczne Śmieci, dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z miastami i gminami wypracowało swój mechanizm wsparcia Gmin w raportowaniu. To niezaprzeczalna korzyć ze współpracy z nami.

Elektryczne śmieci elektryczne odpady

Korzyści z posiadania czerwonych pojemników

Estetyczny i efektywny system gospodarki odpadami w Twoim mieście
Sprawna
logistyka
Minimum
formalności
Dodatkowo usługa odbioru zużytego sprzętu z domów i firm
Zadowolenie
mieszkańców

Każde miasto w Polsce, powyżej 40 tys. mieszkańców, może dołączyć do sieci czerwonych pojemników na drobne elektryczne śmieci.

Jeżeli chcesz, aby takie pojemniki znalazły się także w Twoim mieście skontaktuj się z nami:

Czerwony pojemnik na elektrośmieci to SMART rozwiązanie

Czerwone pojemniki na odpady elektryczne to SMART rozwiązanie dla każdego miasta. Zapewnij mieszkańcom wygodny i bezpieczny system zbierania elektrycznych śmieci. Uzupełnieniem systemu czerwonych pojemników na drobne zużyte urządzenia elektryczne, jest odbiór wielkogabarytowych urządzeń bezpośrednio z domów mieszkańców i firm. Dodatkowo jest możliwość zrobienia ekozwrotu.

Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik

Czerwony pojemnik na elektryczne odpady to smart rozwiązanie z kilku powodów:

  • Ekologia: Elektryczne odpady, takie jak stare baterie czy zużyte żarówki, zawierają substancje chemiczne, które są szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, jeśli zostaną wyrzucone do zwykłych śmietników. Oddzielanie ich od innych odpadów i umieszczanie w osobnym pojemniku zapobiega zanieczyszczeniu gleby i wody.
  • Bezpieczeństwo: Elektryczne odpady mogą być niebezpieczne, jeśli są niewłaściwie składowane lub transportowane. Umieszczenie ich w specjalnym pojemniku, który jest zaprojektowany do przechowywania takich odpadów, zwiększa bezpieczeństwo pracowników zajmujących się ich transportem i utylizacją.
  • Łatwość w identyfikacji: Czerwony pojemnik jest łatwy do zidentyfikowania i odróżnienia od innych pojemników na odpady. Dzięki temu łatwiej jest dla mieszkańców rozpoznać, gdzie powinni wyrzucać swoje elektryczne odpady.
  • Promowanie recyklingu: Oddzielanie elektrycznych odpadów i umieszczanie ich w specjalnym pojemniku przyczynia się do promowania recyklingu. Elektryczne odpady mogą być przetwarzane i wykorzystane do produkcji nowych produktów, co pozwala na zmniejszenie ilości odpadów i oszczędność surowców naturalnych.
Wszystkie te powody sprawiają, że czerwony pojemnik na elektryczne odpady to smart rozwiązanie, które przyczynia się do ochrony środowiska, zwiększenia bezpieczeństwa i promowania recyklingu.

Recykling odpadów elektrycznych

Zebrane w pojemnikach niedziałające urządzenia elektryczne i elektroniczne trafiają do profesjonalnych zakładów przetwarzania, następnie poddawane są procesom recyklingu, a odzyskiwane w tym procesie cenne surowce mogą służyć do produkcji nowych urządzeń.
Nasze zakłady MB Recycling i Maya Victory cechuje nowoczesność procesu, gwarantująca standardy profesjonalnego przetwarzania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik