ELEKTRYCZNE ŚMIECI Oficjalny start zakładu Maya Victory w Zabrzu

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że możemy oficjalnie rozpocząć naszą działalność w Zabrzu. Proces uzyskiwania niezbędnych pozwoleń był długotrwały i wymagał wielu audytów. Jesteśmy przekonani, że nasz zakład będzie miejscem, gdzie profesjonalnie i bezpiecznie dla środowiska zajmiemy się recyklingiem elektrycznych śmieci. To drugi zakład przetwarzania w Maya Victory, obok istniejącego od 8 lat zakładu w Bogumiłowie. Zakład w Zabrzu będzie specjalizować się w przygotowywaniu frakcji po pierwszym etapie przetwarzania ZSEiE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny).

Czerwone pojemniki w Zabrzu

Przy okazji otwarcia nowego zakładu Maya Victory, zapraszamy do skorzystania z czerwonych pojemników – jeden z nich zlokalizowany jest przy wejściu do zakładu. W samym Zabrzu zostało zainstalowanych już 24 czerwonych pojemników na elektryczne śmieci, które mieszkańcy mogą wykorzystywać do bezpłatnego pozbywania się zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Dla mieszkańców

To niejedyne działania pomagające mieszkańcom Zabrza w ochronie okolicznego środowiska naturalnego. Fundacja “Odzyskaj Środowisko”, również należącą do MG Group, w ubiegłym roku zorganizowała warsztaty ekologiczne na stadionie Arena w Zabrzu, skierowane do uczniów miejscowych szkół podstawowych i średnich. Młodzież miała okazję poznać drogę od “domowego gracika do super sprzęcika”, obejmującą gamę surowców wtórnych, jakie powstają po recyklingu zużytych baterii oraz sprzętów elektronicznych i elektrycznych. Pokaz ten miał na celu ukazanie procesu recyklingu jako coś namacalnego i bezpośrednio dotyczącego każdego z nas.