ELEKTRYCZNE ŚMIECI 2 000 000 zł za Elektrośmieci dla Jednostek OSP z całej Polski

Sukces Projektu “OSP na Straży Środowiska” – 2 miliony zł za Elektrośmieci dla Jednostek OSP z całej Polski

Kielce, 19 grudnia 2023 r. – Do Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) trafiła już imponująca kwota 2 milionów złotych w ramach projektu “OSP na Straży Środowiska”. Dzięki zaangażowaniu 773 remiz w całej Polsce i 64 000 darczyńców zebrano taką ilość elektrycznych śmieci, która wypełniłaby po brzegi 475 samochodów ciężarowych.
Projekt “OSP na Straży Środowiska” jest skierowany do miast powyżej 40 tys. mieszkańców. Dotychczas w projekcie uczestniczy ponad 770 jednostek OSP, a najwięcej elektrośmieci zebrano w województwach śląskim, opolskim, łódzkim i wielkopolskim.
Inicjatywa nie tylko wspiera OSP, ale także angażuje społeczności lokalne w selektywną zbiórkę elektrośmieci, dbając jednocześnie o środowisko. Udział w akcji to szansa na pozyskanie środków na wyposażenie jednostek czy wsparcie charytatywne społeczności lokalnej.

Projekt wspiera także edukację poprzez Fundację Odzyskaj Środowisko, organizującą warsztaty i miniwykłady m.in. dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Realizowany we współpracy z Związkiem OSP RP, MB Recycling oraz pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Lasów Państwowych oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.