Elektryczne Śmieci Informacja | Akcja | Edukacja!

Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów

Fundacja Odzyskaj Środowisko wraz z MB Recykling zrealizowała dla CCR Relectra Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. pilotażowy projekt edukacyjny pod nazwą „Elektryczne Śmieci Informacja + Akcja + Edukacja”. Projekt był realizowany od września do grudnia 2019 roku. Poniżej krótkie podsumowanie wspólnych działań. Cel Projektu Wspólnie z CCR wyznaczyliśmy cel projektu, którym było zminimalizowanie […]