ELEKTRYCZNE ŚMIECI 11. Ogólnopolski Zjazd IPOK 15-16 listopada 2023 Łódź – PGK Radomsko

W dniach 15-16 listopada odbył się Jedenasty Ogólnopolski Zjazd Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Naszą firmę MB Recycling reprezentowali: Włodzimierz Kozak i Bartosz Czapkiewicz. Wydarzenie obfitowało w ciekawe rozmowy, 20 inspirujących wykładów i kilka sesji tematycznych z udziałem 35 prelegentów. Omawiano efektywność zakładów, gospodarkę odpadami, kwestie legislacyjne, oraz aktualną sytuację na rynku odpadów.
Dodatkowo, zaprezentowano Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych Roku 2023 – zwycięzcą zostało PGK Radomsko. Nowością były MentorRoomy, miejsca do pogłębienia wiedzy w obszarze prawa i praktyki gospodarki odpadami. Wieczór uświetnił występ GRZEGORZA WILKA z zespołem. Drugiego dnia uczestnicy mieli okazję zwiedzić zmodernizowany Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – PGK Radomsko.