Elektryczne Śmieci Samodzielny demontaż urządzeń elektrycznychSkorzystaj z pomocy specjalistów

Elektryczne śmieci elektryczne odpady

Demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu, jak również odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu, prowadzi się wyłącznie w zakładzie przetwarzania. Niedziałające, stare urządzenia to odpady niebezpiecznie, dlatego nie wolno ich samodzielnie demontować. Istotny jest także fakt, że tylko kompletne sprzęty są bezpłatnie odbierane od mieszkańców czy z firmy, bo tylko takie mogą być poddane prawidłowym procesom recyklingu.