ELEKTRYCZNE ŚMIECI Dzięki maszynom, które posiadamy w Maya Victory w Zabrzu, jesteśmy
w stanie w znacznym stopniu oddzielić metale żelazne od nieżelaznych

Pierwsza z maszyn to młyn młotkowy firmy Panizzolo, który umożliwia mielenie i rafinowanie różnego rodzaju odpadów metalowych o średnich i małych wymiarach. Są to np: małe transformatory, małe silniki elektryczne, złom ZSEiE, rozdrobnione aluminium, puszki czy też żelazo z tworzywem sztucznym. Podczas transportu rozdrobnionego materiału taśmociągami, bębny magnetyczne przyciągają materiał ferromagnetyczny, oddzielając go od materiału niemagnetycznego.

Na końcu linii znajduje się separator NES, który służy do oddzielania materiałów metalicznych (ferromagnetycznych i nie ferromagnetycznych) od materiałów niemetalicznych. Składa się z głównej taśmy krótkiej, która jest napędzana przez bęben. W jego bębnie czołowym zamontowany został szybko wirujący układ magnesów stałych tzw. system biegunowy, które wytwarza zmienne pola magnetycznej o wysokiej częstotliwości. Generują one w metalach nieżelaznych, silne wiroprądy, przeciwdziałające polu zewnętrznemu, przez co metale nieżelazne odrzucane są z pozostałego strumienia materiału z tworzywa sztucznego. 

Kolejną maszyną jest nowoczesne urządzenie do sortowania materiału przy użyciu promieniowania rentgenowskiego (XRT) firmy TOMRA X-TRACT. Separator X-Ray stosuje system kontroli rentgenowskiej wykorzystujący różnicę w intensywności pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez obiekt, aby odróżnić ciała obce o większej gęstości z materiału sortowanego. Dzięki temu, możliwe jest uzyskanie różnorodnych cennych surowców i metali, takich jak aluminium, miedź, metale żelazne i nieżelazne, stal czy mosiądz. Tak przygotowane materiały trafią bezpośrednio do końcowego klienta, np. hut czy zakładów produkcyjnych, które nadadzą im nowe życie.

Maya Victory Sp. z o.o. realizuje projekt nr NORW.19.01.01-10-0019/20 pn.:

„Automatyzacja i wzrost efektywności recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez wdrożenie innowacji procesowej”

w ramach
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 oś priorytetowa 19 działanie
19.1 Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie
19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth