Elektryczne Śmieci Nie wyrzucaj elektrycznych śmieci do śmietnika!Pomóż chronić z nami środowisko

Elektryczne śmieci elektryczna odpady czerwony pojemnik odbiór elektrycznych odpadów

Nie wyrzucaj elektrycznych śmieci do śmietnika!

Za nieprawidłowe pozbywanie się elektrycznych śmieci tj. wyrzucenie ich do śmietnika, porzucenie w lesie czy winnym niedozwolonym miejscu, grozi kara grzywny nawet do 5 tys. złotych.

Niedziałające urządzenia to odpady niebezpieczne, dlatego należy oddawać je tylko w miejscach do tego przeznaczonych:

  • Drobne elektryczne śmieci można wrzucić do czerwonego pojemnika na elektryczne śmieci
  • Oddać w sklepie przy zakupie nowego sprzętu
  • Zanieść do PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), lub
  • Zamówić bezpłatny odbiór z domu lub z firmy pod numerem 572 102 102 lub poprzez formularz 

Prawidłowe postępowanie z elektrycznymi śmieciami to nie tylko uniknięcie wysokiej kary grzywny, ale także społeczna odpowiedzialność w trosce o środowisko naturalne.